Casa Corpului Didactic Teleorman, vă solicită ca în perioada 9-15 iulie să trimiteți propuneri de activități cultural artistice, ştiinţifice și metodice, care vor fi cuprinse în oferta C.C.D. pentru anul școlar 2018-2019. Cadrele didactice interesate vor trimite până pe 15 iulie titlul activității propuse, indicatori de eficiență ai activității, rezultate așteptate, indicatori de rezultat și parteneri implicați, conform modelului pe adresa de email: ccd_tr@yahoo.com

Detalii gasiti aici: