Azi, 09.01.2018, Casa Corpului Didactic a organizat, in cadrul proiectului ”Strategies for Digitizing Adult Education”, finantat prin Programul Erasmus+, implementat de C.C.D. Teleorman, focus grup cu mai multe categorii de personal: profesori, formatori, personal didactic auxiliar si directori de unitati de invatamant.
In cadrul focus grupului a fost aplicat chestionarul ce reprezinta analiza nevoilor de formare care va sta la baza elaborarii Metodologiei cadru privind educatia digitala. La focus grup au participat arpoximativ 40 de persoane.Chestionarul a fost aplicat si in mediul online, iar numarul de respondenti a fost de peste 50 de persoane.

Chestionar adresat grupului tinta: profesori, personal auxiliar, directori, formatori