Adresa Sud Muntenia 08.01.2021 privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – formare nivel II, învățământ gimnazial.

Link formular înscriere https://forms.gle/S2ByZrL55VEqKnbGA

 Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

IMPORTANT! 

Grupul țintă pentru județul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate:

  • din învățământul gimnazial, disciplinele:
  • Biologie,
  • Educație Fizică și Sport,
  • Educație tehnologică,
  • Istorie,
  • Geografie
  • Religie

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 şi se va desfășura doar în format online.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.  Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.