Casa Corpului Didactic Teleorman realizează selecția cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate de OME Nr.4618/11.08.2021 :

  1. PROF I-Mentorat de carieră didactică
  2. PROF II- Mentorat de practică pedagogică

Descarcă anunțul
Descarcă cererea de înscriere