În vederea stabilirii taxei de curs şi afişării ofertei de formare pentru anul şcolar 2016-2017, vă rugăm să aduceţi pentru completarea dosarului personal următoarele documente:
– copie a cărţii de muncă;
– extras, la zi, din REVISAL;
– adeverinţa postată în ataşament completată, semnată şi ştampilată;
– extras de cont, pentru verificarea contului în care vor fi virate veniturile.
Pentru a putea calcula repede taxa de curs vă rugăm ca adeverinţa să o trimiteţi scanată pe adresa de email: mirelammn@yahoo.com, urmând sa aduceţi la sediul unităţii şi documentele în original.

Model adeverință vechime descărcați aici.

Casa Corpului Didactic Teleorman aduce la cunoştinţa formatorilor din învăţământul preuniversitar teleormănean că se pot depune, la sediul instituţiei, până la data de 31.08.2016, propuneri pentru cursuri de formare care să fie incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Teleorman.

Persoanele interesate vor completa macheta din ataşament şi o vor depune, în format letric, la sediul instituţiei, însoţită de următoarele documente:

  • Suportul de curs;
  • Copie certificat formator;
  • CV-ul în format european, însoţit de documentele justificative;
  • Copie carte identitate;
  • Copii acte studii.

Macheta_oferta_de_formare 2016-2017