Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează online conform avizului MEC nr. 2722/17.06.2020 următoarele cursuri gratuite prioritare MEC:

  • Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare, cu o durată de 24 ore (5 cursanți înscriși, 20 locuri libere);
  • Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante, cu o durată de 24 ore (4 cursanți înscriși, 21 locuri libere);
  • Program de formare a cadrelor didactice care fac parte din comisiile județene de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, cu o durată de 24 ore (19 cursanți înscriși, 6 locuri libere);
  • Formarea continuă a profesorilor metodiști I.Ș.J., cu o durată de 24 ore – grupă completă;
  • Dezvoltarea profesională din perspectiva examenului de definitivat, cu o durată de 24 ore – grupă completă.

Cadrele didactice care doresc să participe la aceste cursuri sunt rugate să completeze formularul de înscriere de pe site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman până la data de 02.07.2020.

Descarcă anunțul