Rezultatul în urma soluționării contestației la proba de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Apel de selecție experți nr.1241/CRED/TR/09.09.2019

Descarcă