OFERTA SPECIALA

Cursuri destinate formarii continue a personalului didactic

NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2016 

Nr.

Crt.

Denumire curs / grup ținta Număr de credite profesionale transferabile Durata curs Cost / persoana
1.        “Evaluarea şi asigurarea internă a calității unităților de învățământ preuniversitar’’ curs acreditat prin Ordinul MEN 4859/2014

Grup ținta directori/directori adjuncti, membri ai Consiliului deAdministrație,  membri ai Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 

 

21

40  ORE începând cu data de 14 noiembrie 2015

ora 17

 

Preț promo: 250 lei !

 

Informații si înscrieri la sediul ROMFRA sau la telefon 0374962043

 

 

Alte cursuri :

 

1. Manager proiect Curs perfecționare, certificat ANC 60 ore 300 lei
2. Curs de comunicare in limba engleza / franceza Certificat de competente lingvistice  40 ore 300 lei
3. Curs perfecționare IT conform standard ECDL Certificat ANC Operator Calculatoare

 

sau

Permis ECDL cu recunoaștere in plan național si european conform HG 1007/2001

60 ore 300 lei
4. Costuri certificare ECDL

Taxa Serie de înscriere  generala unica (Card) 170  lei

Examene de certificare

1 examen = 30 lei, se susțin 4-6 examene in funcție de tipul certificării

45minute / examen 200 – 260 lei