CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL  DIN ALEXANDRIA ȘI JUDEȚ
În atenția directorilor și a responsabililor cu gestionarea proiectelor europene

Vă informăm că Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova, deținător al CARTEI VET la nivel național, organizează Atelierul de formare ACTIUNEA KA1-VET LEARNERS AND STAFF (mobilități de formare profesională pentru elevi de liceu și învățământ profesional) în vederea promovării și valorizării propriei experiențe în scrierea și implementarea proiectelor de mobilitate VET( Programul Erasmus+, Actiunea cheie KA1-VET learners and staff, indicații de completare a formularului de candidatura).

Atelierul este organizat în cadrul proiectului ERASMUS + de mobilități VET learners cu titlul “Dezvoltarea și formarea de competențe profesionale și personale prin mobilități Erasmus+ în vederea facilitării inserției pe piața muncii”, nr. referință 2014-1-RO01-KA102-000870 și se va desfășura miercuri 21 septembrie 2016, între orele 14.00-18.00 la I.S.J. Teleorman, sala CCD.

Sunt invitați să participe câte 2 cadre didactice din cadrul fiecărei unități de învățământ, membri ai echipei de proiect a școlii/ proiectelor europene în derulare/ responsabilii cu gestionarea proiectelor europene. Participanții vor primi adeverințe de participare.
Înscrierile se vor face până joi, 15 septembrie 2016, ora 20.00 în documentul google docs Atelier de formare VET-LTTAUTO prin completarea tabelului de la următoarea adresă:
https://docs.google.com/document/d/1M25WnlTzyrobbJYmVeOTZvxShNJedRjps-X8XpUYvCM/edit?usp=sharing
(adresa acestui link poate fi copiată în orice browser, nu este nevoie să o tastați, nota trebuie sa fie descarcata anterior in calculator, datele vor fi salvate in timp real).

Coordonator județean: Alina Daniela CEPAN, inspector de specialitate pentru proiecte educationale, învatamânt particular si postliceal, alternative educationale