Casa Corpului Didactic Teleorman, caută profesori metodiști , 2 funcții vacante, pentru anul școlar 2017-2018.

Condițiile pentru funcția de profesor metodist : cadru didactic titular în învățământ, gradul didactic II și minim 6 ani vechime.

Cadrele didactice interesate pot participa luni la un interviu cu conducerea instituției, începând cu ora 10.

Candidații să aibă la ei un CV însoțit de documente justificative și să fie dornice de muncă.

Ne puteți contacta pe adresa: ccd_tr@yahoo.com

Director,

Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU