____________________________________________________________

LISTĂ NOMINALĂ CU PERSONALUL ANGAJAT LA CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

1. Personal de conducere:
Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU – director

2. Personal didactic de predare:
Profesori metodişti:
Florica BOGDAN
Silvia PĂUN
Amalia DIDE

3. Personal didactic-auxiliar:
Mariana POPA – informatician
Ec. Nina-Mirela MARDALE: administrator-financiar

Programul de audienţe

Audienţele se desfăşoară în ziua de joi, între orele: 10-12

Program de lucru
Luni-joi: 8-16,30
Vineri: 8-14
Relații cu publicul: zilnic: 9-11, 14-16

PROGRAM ELIBERARE DOCUMENTE ( adeverinţe / diplome / atestate / certificate )

Marți: 10-12
Joi: 10-12
---------------------

NOTA: documentele se vor elibera numai persoanelor titulare.

____________________________________________________________