Simpozionul judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” este conceput pentru a face cunoscută importanţa întelegerii rolului pe care Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 l-a avut în istoria noastră, prin toate mijloacele de care dispunem.

Simpozionul iși propune să promoveze și să popularizeze preocupările elevilor și ale cadrelor didactice în acest scop.

Interdisciplinaritatea este o necesitate de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale informaţionale.

Organizarea acestui simpozion are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini și abilități necesare pe toată durata educației.

În acelaşi timp, tematica propusă se doreşte un argument viabil pentru a demonstra că o temă istorică poate fi abordată din mai multe direcții pentru a fi  înteleasă mai bine.

Organizarea Simpozionului Judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” se doreste a fi axată pe dezbateri și numeroase teme practice, pe îmbogățirea cunoștințelor personale prin aprofundarea temei, ducând la îmbogăţirea  experienţei profesionale a tuturor participanţilor.

ORGANIZATORI :

  • Inspectoratul Școlar Județean Teleorman
  • Casa Corpului Didactic Teleorman

PARTENERI :

  • Societatea de Ştiinte Istorice din România – Filiala Teleorman

Detalii găsiți aici.