REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR În cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei (cheltuieli indirecte), în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă