Cadrele didactice care au parcurs programele de formare:,,Tineri impotriva violenteiz” si ,,Managementul calitatii in invatamantul preuniversitar”, in perioada 2010-2011, pot ridica certificatele de la sediul CCD Teleorman.